CZAR TAŃCA – KONKURS PLASTYCZNY


Organizator: 

Akademia Tańca Piętro Wyżej


Temat: 

Konkurs jest opowieścią o tańcu, jego urokach, różnorodności, wielu formach w jakich się przejawia. Ukazuje piękno ruchu, ciała ludzkiego, kolorystyki i stylistyki ubiorów. Dziedzina sztuki jaką jest taniec od zawsze inspirowała twórców plastycznych, gdyż charakteryzowała się dynamiką, fantazją, ekspresją i lekkością. Temat ten daje mnóstwo możliwości i dużą swobodę interpretacji, do czego gorąco zachęcamy!


Cele konkursu: 

-rozwijanie inwencji twórczej i ekspresji plastycznej 

-uwrażliwianie na piękno ruchu ciała ludzkiego 

-poszerzanie doświadczeń plastycznych 

-prezentacja twórczych możliwości uczestników.


Warunki uczestnictwa: 

-wiek uczestników konkursu 5 do 16 lat 

-prace formatu A-3 wykonane dowolną techniką, , samodzielne

-każdy uczestnik ma możliwość wysłania tylko jednej swojej pracy, 

-wszystkie prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię, nazwisko autora pracy, wiek, adres i telefon szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, 

-prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w opakowaniu wykluczającym

zniszczenie, gdyż organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia prace wynikłe podczas transportu, 

-prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.


Termin: 

Prace należy przesłać do dnia 18 listopada 2014r. 

na adres: 

Akademia Tańca Piętro Wyżej 

ul. Grunwaldzka 1a 

89-600 Chojnice

 

Jury konkursu oceniać będzie uczestników w czterech kategoriach wiekowych: 

-od 5 do 6 lat 

-od 7 do 9 lat 

-od 10 do 13 lat 

-od 14 do 16 lat


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się:

Dnia 23.11.2014 r. ( miejsce i godzina zostanie podana)


Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Finaliści konkursu CZAR TAŃCA 2014:Kategoria 5-6 Lat


Miejsce I

Iwona Kobus

LAT 6, SP nr 5 w Chojnicach

Miejsce II

Wiktoria Czaplewska

LAT 6 Oddział Przedszkolny SP nr 7 w Chojnicach

Miejsce III

Milena Hope

LAT 5 Przedszkole BAJKA w Chojnicach


Wyróżnienie

Anna Zblewska

LAT 5 Oddział Przedszkolny SP nr 7 w Chojnicach

Olga Malcan

LAT 6 Przedszkole WESOŁE PRZEDSZKOLAKI w Chojnicach

Amelia Rybacka

LAT 6 SP nr 5 w Chojnicach


Kategoria 7-9 Lat


Miejsce I

Dorota Malcam

kl. II Wiejski Dom Kultury w Silnie

Miejsce II

Aleksandra Kuklewska

kl. III c SP nr 5 w Chojnicach

Miejsce III

Karolina Czerwińska

kl. IIIc SP nr 5 w Chojnicach


Wyróżnienie:

Agnieszka Wysińska

kl. IIIa , SP nr 5 Chojnice

Olaf Sutowski

kl. IIId, SP nr 5 Chojnice


Kategoria 10-13 Lat


Miejsce I

Paula Szczęsna

kl. IV a SP nr 5 w Chojnicach

Miejsce II

Sabina Jażewska

kl. VI SP w Ogorzelinach

Miejsce III

Paulina Tubaja

kl. Ve SP nr 5 w Chojnicach


Wyróżnienie


Ewa Szada Borzyszkowska

LAT 13 WDK Swornegacie


Ania Sarnowska

kl. Va SP nr 5 w Chojnicach


Kategoria 14-15 Lat


Miejsce I

Ewelina Gostomczyk

LAT 14 WDK Swornegacie

Miejsce II

Agata Woźniak

kl. III b Gimnazjum nr 2 w Chojnicach 

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.